Search
Dopyty
  • Johan Eriksson, Uddevalla hamnterminal

„Naše nejlepší skladiště“

Každý rok zakotví v přístavu v Uddevalle přibližně 270 lodí a přístavem projde více než milion tun nákladu, což odpovídá více než 25 000 dálkových kamionů. Ve velké přístavní oblasti Uddevalle se kdysi nacházely loděnice. Přepravují se zde téměř všechny druhy zboží kromě velkoobjemového kapalného nákladu, včetně vozidel, dřeva, papíru a samozřejmě kontejnerů. Přístav slouží jako překladiště mezi vodní, silniční a železniční přepravou. Mezi přístavem a městem Göteborg jezdí denně pravidelný nákladní vlak, převážející kontejnery a přívěsy.

TEXT: EVERT BLOMKVIST |  FOTOGRAFIE: THOMAS HARRYSSON

Nejnovějším přírůstkem k již dostupným 40 000 metrům čtverečním skladovacího prostoru v přístavu je hala, kterou dodala společnost Borga. Tato působivý sklad, který nabízí 6 000 metrů čtverečních zcela volného prostoru, se vyznačuje atraktivní modrou fasádou a dokonale plní svůj účel v souladu s požadavky zákazníka.

„Když jsme vyhlásili výběrové řízení na cenové nabídky, poskytl jsem pouze základní popis,“ vysvětluje Johan Eriksson, technický manažer společnosti Uddevalla Hamnterminal AB, kterou vlastní město.

„Na začátku jsme určili délku, šířku, výšku stropu, rozměry dveří a tak dále. Potom jsme projekt rozvíjeli společně s potenciálními dodavateli. Měl jsem obrovský excelový dokument, do něhož jsem zadával různé podrobnosti týkající se návrhů řešení a cen nabízených dodavateli a prováděl jejich porovnání. Stejně jsem postupoval s různými zárukami týkajícími se detailů a dalších prvků. Než došlo k vyhotovení návrhu smlouvy se společností Borga, měli jsme velice přesnou představu o tom, jak chceme, aby hala vypadala.“

Společnost Borga mohla díky flexibilitě svého procesu návrhu vyhovět všem konkrétním požadavkům zákazníka.

Přesahy střechy a systémy chránící před sněhem byly například navrženy tak, aby poskytovaly ochranu před povětrnostními vlivy v průběhu nakládání a zajistily možnost rychlého vyložení palet pod střechou, než bude tovar roztříděn a přepraven na místo. Zákazník také trval na tom, aby stavba odolávala extrémně vysoké zátěži sněhu.

„Před několika lety jsme měli zimy s velkým množstvím sněhových srážek a několik hal zde v přístavu i v jeho okolí se pod tíhou sněhu zřítilo. Neustále jsme odklízeli sníh, abychom předešli dalším incidentům, a měli jsme velký strach posílat zaměstnance na střechu, která byla již tak hodně prohnutá.“

Ukázalo se, že náklady na modernizaci střechy byly víceméně stejné jako náklady na jedno odklizení sněhu ze střechy.

„Nyní nás již sníh nemusí znepokojovat,“ říká Johan a dodává, že se díky hale Borga zbavili stále se opakujícího problému a to nutnosti řešit nátěr střechy, jenž byl úplně seškrábaný v důsledku neustálého odklízení sněhu a  který z tohoto důvodu k němu přimrzal.

Další neobyčejnou vlastností haly od společnosti Borga jsou sloupy vyrobené na naše přání, které podepírají stavbu střechy – jsou úplně rovné a mají stejnou šířku po celé délce od podlahy až po střechu. „Společnost Borga obyčejně používá sloupy, které se směrem k spodní části sužují, takže vnitřní část haly by měla díky tomuto tvaru prostorové omezení.“ Tyto sloupy se obyčejně používají k maximalizaci místa na podlaze, ale Johan chtěl rovnými sloupy snížit riziko nehod, k nimž může dojít, když řidiči kamionů skládají palety na sebe.

borga_steel_buildings_commercial_case_1

„Podlaha je konec konců prvním místem, kam se řidiči podívají, když chtějí vědět, kam jedou,“ vysvětluje.

Rozhodujícími faktory při zvažování nabídek byly kromě ceny i pružnost a možnost přizpůsobení návrhu a plánování, které nabízí společnost Borga.

„Musím říci, že na mě průběh celého procesu stavby velice zapůsobil,“ říká Johan.

„Už od prvního kontaktu se společností Borga až po finální prohlídku probíhalo všechno neuvěřitelně hladce. Samozřejmě, společnost Borga získala pouze generální dodávku na stavební práce, zatímco úpravu terénu a elektrické práce jsem zadal jiným dodavatelům. Ale schůzky týkající se stavebních postupů probíhaly tak dobře, že jsem mohl jen sedět a prostě všechno nechat na dodavatelích.

Stručně řečeno jsem skutečně spokojený s kvalitou hotové budovy. Je to naše nejlepší skladiště.“

 

 

Fakta o společnosti Uddevalla Hamnterminal ABUddevalla Hamnterminal AB je společnost provozující přístav vlastněná městem, které ročně projde rukama milion tun zboží – ekvivalent více než 25 000 dálkových kamionů. Sedmdesát zaměstnanců společnosti, pracujících na plný úvazek, organizuje vykládání, nakládání a překládání běžného i hromadného nákladu. V přístavu ročně zakotví přibližně 270 lodí a mezi přístavem a Göteborgem denně jezdí pravidelný nákladní vlak. Obrat společnosti je

  DOPYT

Použitý profil a rám:

střecha Super 40

STěna BPD 18

Typ rámu Uddevalla

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...