Search
Dopyty

Impressum

Politika a pravidla ochrany osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o naše webové stránky i naši společnost. Klademe značný důraz na ochranu vašich osobních údajů a obranu vaší integrity. Chcete-li získat úplný přehled o možném sběru a použití vašich osobních dat na našich webových stránkách, pročtěte si, prosím, následující body.


1. Sběr a zpracování osobních údajů

 

Používání našich webových stránek není podmíněno poskytnutím osobních údajů z vaší strany. Mohou však nastat případy, kdy budeme potřebovat znát vaše osobní údaje, jako například jméno, adresu či kontakt, a to zejména proto, abychom vám mohli nabídnout vámi požadované služby. O těchto případech vás budeme předem informovat.

Uchováváme a zpracováváme pouze ty údaje, které jste nám dobrovolně poskytli (tj. vaše jméno, adresu a kontakt), a dále údaje, které jsou automaticky shromažďovány při návštěvě naší webové stránky (tj. IP adresa, názvy stránek, informace o vašem webovém prohlížeči a operačním systému, datum a čas návštěvy, použité vyhledávače a názvy stažených souborů).

Informace, které jste nám poskytli, nebo které byly automaticky shromážděny, ukládáme a používáme k administraci či zpracování vašich objednávek, dotazů a žádostí, nebo pro komunikaci s vámi, například prostřednictvím newsletteru.

Tyto informace mohou být předány dalším společnostem patřícím do Skupiny Borga či společnostem a organizacím, s nimiž Skupina Borga spolupracuje, tj. dodavatelům a zákazníkům. Dále mohou být tyto informace rovněž předávány v rámci či vně Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Soubory cookies

Ve chvíli, kdy navštívíte naše webové stránky, server automaticky zaprotokoluje vaši návštěvu. Informace z tohoto protokolu jsou zaznamenány do takzvaných log souborů, přičemž jsou obvykle užity soubory cookies. Soubory cookies jsou malé písemné soubory zaslané ze serveru do vašeho webového prohlížeče a jsou ukládány na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookies slouží ke shromažďování informací o logu a chování návštěvníků na internetu. Tyto informace jsou používány k tomu, abychom vás automaticky rozpoznali při příští návštěvě našeho webu a usnadnili vám navigaci po našich webových stránkách. Soubory cookies umožňují přizpůsobit webové stránky vašim preferencím nebo ukládat vaše heslo, aby jej nebylo nutno při opakované návštěvě stránek znovu zadávat. Soubory cookies ukládají pouze vaši IP adresu, žádné jiné osobní údaje jimi ukládány nejsou.

Detailnější informace o souborech cookies můžete nalézt například na webu www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org. Nenastavíte-li si svůj webový prohlížeč tak, aby nepřijímal soubory cookies, automaticky tak vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

3. Použití služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu dodávanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá soubory cookies pro analýzu toho, jak je webová stránka využívána. Informace, které soubory cookies vygenerují při vašem používání webových stránek, budou Googlem převedeny a uloženy na servery umístěné v USA.

Je-li na webových stránkách aktivována de-identifikace IP adres, bude vaše IP adresa v rámci Evropského hospodářského prostoru zaznamenána ve zkrácené formě. Plné znění IP adresy bude převedeno na server Googlu v USA a zde bude IP zkrácena jen ve výjimečných případech. Na našich webových stránkách je de-identifikace IP adres aktivována.

Vygenerovaná data bude Google používat na žádost administrátorů této webové stránky, a to za účelem vyhodnocení vašeho používání našeho webu a k vytvoření reportů o aktivitě na webu. Tyto informace budou poskytnuty jak administrátorům webu, tak i dalším službám napojeným na aktivity na těchto webových stránkách či na užívání internetu obecně.

IP adresa, kterou váš webový prohlížeč zobrazí v rámci služby Google Analytics, nebude propojena s žádnými dalšími daty, které Google vlastní.

Užívání souborů cookies můžete zakázat v bezpečnostním nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte, prosím, na vědomí, že v tomto případě nebudete moci využít všech funkcí tohoto webu (o souborech cookies vizte výše). Rovněž si můžete zvolit, aby vás nebylo možno sledovat službou Google Analytics, a to stažením a instalací rozšíření Google Analytics Opt-out do vašeho současného webového prohlížeče. Toto rozšíření naleznete zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Naše webové stránky používají službu Google Analytics se zapnutým rozšířením „_anonymizeIp ()“, díky čemuž je vaše IP adresa zpracována ve zkrácené formě, což zabraňuje tomu, aby byla data o užívání webu propojena s konkrétním uživatelem.

4. Ochrana dat

Naše webové stránky i jiné systémy jsou v nejvyšší možné míře chráněny technickými i organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu k osobním informacím, jejich změnám či šíření neoprávněnými stranami, a podnikneme veškeré opodstatněné kroky k ochraně vašich osobních údajů. Přesto, prosím, berte na vědomí, že používání internetu není plně bezpečnou záležitostí a z tohoto důvodu nemůžeme garantovat bezpečnost či integritu osobních údajů, které jsou k vám či od vás internetem přenášeny.

Chcete-li se dostat k obsahu, který je určen pouze pro registrované uživatele, je třeba, abyste zadali své osobní heslo. Se svými přihlašovacími údaji byste měli nakládat jako s důvěrnými informacemi. Nezapomínejte se, prosím, ze svého účtu po skončení svých aktivit na něm odhlašovat. Zároveň je vhodné zavřít webový prohlížeč pokaždé, když ukončíte relaci s našimi stránkami, a to především v případě, že váš počítač používají i další osoby.

5. Právo na informace atd..

Dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsme povinni vám na základě požádání bez zbytečného odkladu informaci o zpracování Vašich osobních údajů předat, přičemž máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na adrese:
FAO: Borga IT Support

Borga s.r.o.
Popůvky 203
664 41 Popůvky
Česká Republika

Souhlasem s těmito podmínkami nám udělujete svolení se zpracováním vašich osobních údajů a s používáním souborů cookies dle výše uvedeného popisu.


 Copyright etc.

Tyto webové stránky a veškerý jejich obsah jsou majetkem Skupiny Borga a jsou chráněny švédským Autorským zákonem (Copyright Act) a dalšími právními předpisy o duševním vlastnictví. Kopie a tisky materiálů z webu mohou být použity pouze pro soukromé účely. Jiné použití je dovoleno pouze, pokud si předem obstaráte výslovné písemné svolení Skupiny Borga. Texty, fotografie a jiné dokumenty uveřejněné na tomto webu nesmějí být reprodukovány, převáděny, kopírovány ani dále distribuovány bez písemného svolení Marketingového oddělení Skupiny Borga. Návštěvníci webu jsou povinni dodržovat tato pravidla, v opačném případě budou nést za své jednání plnou odpovědnost.

Textový a obrazový materiál

Pro obrazový a textový materiál (produktové obrázky, fonty, jiné typy obrázků atd.), který dodáváme na našich webových stránkách či jiným způsobem, platí následující podmínky týkající se použití a autorských práv:

1. . Materiály z našich webových stránek není dovoleno upravovat, kopírovat či dále distribuovat bez našeho písemného svolení. Použití materiálů z našeho webu k jiným účelům, než jaké byly schváleny v písemném svolení, je zakázáno.

2. Je zakázáno používat textový a obrazový materiál v e-shopech či jej rozšiřovat mezi třetími stranami.

3. Bez našeho písemného souhlasu lze textový i obrazový materiál z našich stránek užívat pouze pro soukromé účely.

4. Berte na vědomí, že jste povinni dodržovat právní předpisy o autorském právu i jiné předpisy vztahující se k duševnímu vlastnictví, a v případě zneužití těchto předpisů budete nést plnou odpovědnost. Chcete-li používat naše texty či obrázky, je třeba, abyste nás kontaktovali a informovali nás o tom, jak tyto materiály chcete použít, abychom vám případně mohli vystavit písemné potvrzení k danému užití. Při komunikaci s námi, prosím, uvádějte svou plnou kontaktní adresu.


Odpovědnost

Veškerý obsah těchto webových stránek je poskytován na principu „jak stojí a leží“ a Skupina Borga tedy nenese žádnou odpovědnost za přesnost, věcnost, úplnost atd. tohoto obsahu. Obrazový materiál (např. vztahující se k barvě, velikosti či vlastnostem produktů), stejně jako nákresy, schémata, manuály či ceník a jiné informace poskytované na webových stránkách nejsou pro Skupinu Borga závaznými. Použití veškerých materiálů stažených či jinak získaných z našeho webu je na vlastní odpovědnost a riziko.

Vyhrazujeme si právo provádět úpravy jak na našich webových stránkách, tak i produktech (tj. technologické úpravy).

Obrazové, textové i datové materiály jsou chráněny švédským Autorským zákonem (Copyright Act) a dalšími právními předpisy o duševním vlastnictví (vizte odstavec o copyrightu výše). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li řečeno jinak.

V žádném případě neneseme odpovědnost za jiné webové stránky a jejich obsah, které jsou dostupné z našeho webu přes hypertextové odkazy. Tento obsah sestává z obsahu třetích stran a je mimo kontrolu Skupiny Borga.

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...