Search
Dopyty

Farma pre chov mäsového dobytka

 

Naša spoločnosť BORGA s.r.o. mala možnosť podieľať sa na zámere investora, postaviť úplne novú modernú farmu na zelenej lúke, ktorá po dokončení bude spĺňať najprísnejšie kritériá pre chov mäsového dobytka a stane sa tak jednou z najmodernejších ucelených prevádzok v regióne.

Naša úloha nebola obmedzovať investora, ale cieľom bolo zabezpečiť v našich montovaných halách čo najlepšie podmienky pre chov dobytka a vlastnú prevádzku vybavenú inteligentnými automatizovanými technológiami, ktoré pri plnom využití prinesú vysokú produktivitu práce.

Vlastný zámer, ako celá farma bude vyzerať, a ako budú riešené jednotlivé objekty v I. etape, bol viditeľný na vizualizáciách pripravených pred spustením samotnej realizácie.

Borga sa tak podieľala na hľadaní riešení a detailov, ktoré po ich implementácii do celku pomohli vytvoriť zodpovedajúce podmienky, vyžadujúce moderný chov mäsového dobytka.

Súčasťou prvej etapy tejto farmy sú objekty:

  • Stajňa pre zimné ustajnenie 280 ks jalovíc (polovica pre jalovice do 8-14 mesiacov do 330 kg, polovica pre jalovice do 20-26 mesiacov do 550 kg)
  • Stajňa pre celoročné ustajnenie 150 ks býkov do 740 kg s vonkajšími výbehmi
  • Zastrešené hnojisko
  • Sklad sena a slamy
  • Senáž
  • Garáže a sklad
  •  Správcovská budova a jímka na kaly

Celý proces od vybavenia stavebného povolenia, projekčných prác a samotnej realizácie nakoniec zvládol investor v rekordnom čase. Vlastná výstavba hál prebehla podľa pripraveného konečného harmonogramu.

Ako to už u takto veľkého projektu býva, v priebehu realizácie farma prešla niekoľkými zmenami. Farma bola napríklad rozšírená o samostatný vlastný bitúnok.

Momentálne s investorom spolupracujeme na II. etape tejto farmy, kedy farma bude doplnená o ďalšie haly a prepojenie, ktoré významne navýši kapacitu farmy. Zároveň do niektorých hál bude umiestnená technológia zaisťujúca maximálnu robotizáciu prevádzky.

Ponúkame možnosť pozrieť si jednotlivé objekty (pozri nižšie) od vizualizácie, cez niekoľko fotiek z realizácie až po posledný zaznamenaný stav jednotlivých objektov.

 

  dopyt

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...