Search

Moderné riešenie nielen pre chov skotu

Spoločnosť Borga je výrobcom stajní, kravínov a zimovísk umožňujúcich aplikovať dostupné znalosti o chove a využiť moderné technológie při rešpektovaní základných pravidiel “welfare”. 

V realizovaných halách Borga nájdete široké spektrum stajní, ktoré môžu slúžiť nielen pre chov dobytka, ale i ošípaných, hydiny a oviec.

Borga ponúka riešenie ako pre veľké podniky budované s cieľom realizácie veľkých objemov, tak i pre drobných živnostníkov. Nerobíme rozdiel medzi návrhom celej farmy (odkaz) a napr. viacúčelovou halou pre začínajúcich poľnohospodárov. Realizujeme stavby na “zelenej lúke” to znamená od konzultácie prvotného návrhu až po samotnú výrobu a montáž.

V našich realizáciách nájdete:

 • viacero typov stajní a hál v rámci jednej farmy – kravíny, zimoviská, predvádzacie priestory, kŕmne kuchyne, hnojiská, silážne žľaby, sklady sena a slamy, porážky
 • samostatné stavby jednotlivých veľkých kravínov a zimovísk, odchovní mladého dobytka, zastrešenie hnojísk a silážnych žľabov
 • malé stajne (kravíny a zimoviská), ktoré pokryjú potreby plynúce z vlastníctva malého stáda
 • stajne viacúčelové šité na mieru potrebám malého poľnohospodára

 

Stajne, kravíny, zimoviská                              zastrešenie slamy, hnojísk a silážnych žľabov

Viaceúčelové skladovacie haly                      farma

 

Stajňa musí svojimi rozmermi a tvarom vyhovovať umiestneniu v teréne, použitým technológiám, platným normám a predovšetkým účelu použitia. Existujú rozdielne požiadavky na stajne pre dobytok tržný s produkciou mlieka, mastný dobytok, príležitostné ustajnenie, chov teliat, chov ošípaných a hydiny.

 

Stajňa musí obecne zaistiť:

 •  vysokú produktivitu práce s jednoduchou obslužnosťou
 •  plnenie požiadaviek “welfare” s cieľom zvýšenia úžitkovosti a zlepšenia zdravotného stavu chovného dobytka
 •  konštrukčným riešením a prevedením odpovedajúcu kvalitu a dlhú životnosť stajne

Vyššie uvedené súvisí napríklad so zaistením vetrania prirodzeným spôsobom alebo regulovaným prúdením vzduchu, s voľbou vhodného a dostatočného presvetlenia, s požiadavkou zvýšenej ochrany proti prehrievaniu strechy a prípadne zabránením odkvapkávania. Súbor potrieb je samozrejme oveľa širší.

Medzi praktické doplnky stajní Borga patria:

 •  perforovaný plech na stenách a štítoch, ktorý trvale zaisťuje dostatočné vetranie a bráni priamemu vplyvu vetra a slnka s dostatočnou priepustnosťou svetla
 •  systém “lego kociek” – cenovo a časovo úsporné riešenie základov a stien
 •  antikondenzačný systém DROP-STOP, ktorý obmedzuje odkvapkávanie kondenzátu
 •  presahy strechy až do 7 m bez podpory

Dopyt

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...