Search
Dopyty

Stajne, kravíny, zimoviská

Spoločnosť Borga je výrobcom stajní, kravínov a zimovísk umožňujúcich aplikovať dostupné znalosti o chove a využiť moderné technológie při rešpektovaní základných pravidiel "welfare". 

Kontaktujte nás!
Ing. Róbert Mandalík
Ing. Róbert Mandalík

Obchodný manažer hál

+421 911 898 911 Call
Som odborníkom na stavbu montovaných oceľových hál a pomôžem Vám od prvých myšlienok a náčrtkov až po samotnú realizáciu.

Moderné riešenie nielen pre chov skotu

V realizovaných halách Borga hál nájdete široké spektrum stajní, ktoré môžu slúžiť nielen na chov hovädzieho dobytka, ale aj ošípaných, hydiny a oviec.

BORGA ponúka riešenie ako pre veľké podniky budované s cieľom realizácie veľkých objemov, tak aj pre drobných živnostníkov. Nerobíme rozdiel medzi návrhom celej farmy a napr. viacúčelovou halou pre začínajúceho poľnohospodára. Vykonávame stavby na „zelenej lúke“, ale aj rekonštrukcie existujúcich objektov. Vykonáme Vás celým „reťazcom“ to znamená od konzultácie prvotného návrhu až po samotnú výrobu a montáž.

 

Napište nám

V našich realizáciích nájdete

  • viac typov stajní a hál v rámci jednej farmy – kravíny, zimovisko, predvádzacie priestory, kŕmnej kuchyne, hnojisko, silážne žľaby, sklady sena a slamy, porážky
  • samostatné stavby jednotlivých veľkých kravín a zimovísk, odchovní mladého dobytka, zastrešenie hnojísk a silážnych žľabov
  • malé stajne (kravíny a zimovisko), ktoré pokryjú potreby dané vlastníctvom malého stáda
  • stajne viacúčelové šité na mieru potrebám drobného poľnohospodára

 

Požiadavky na stajne

Stajňa musí svojimi rozmermi a tvarom vyhovovať umiestneniu v teréne, použitým technológiám, platným normám a predovšetkým účelu použitia. Existujú rozdielne požiadavky na stajne pre dobytok s trhovou produkciou mlieka, mastný dobytok, príležitostné ustajnenie, chov teliat, chov ošípaných, oviec a hydiny.

Stajňa všeobecne musí zabezpečiť :

  • vysokú produktivitu práce s jednoduchou obslužnosťou
  • plnenie požiadaviek welfare s cieľom zvýšenia úžitkovosti a zlepšenia zdravotného stavu chovaného dobytka
  • konštrukčným riešením a prevedením, zodpovedajúcu kvalitu a dlhú životnosť stajne

Vyššie uvedené súvisí napríklad so zabezpečením vetrania prirodzeným spôsobom alebo regulovaným prúdením vzduchu, s voľbou vhodného a dostatočného presvetlenia, s požiadavkou zvýšenej ochrany proti prehrievaniu strechy a prípadne zabráneniu odkvapkávaniu. Výpočet potrieb je samozrejme oveľa širší.

 

Kontaktujte nás

PRAKTICKÝMI DOPLNKAMI BORGA STÁJU SÚ:

PRAKTICKÝMI DOPLNKAMI BORGA STÁJU SÚ :perforovaný plech na stenách a štítoch, ktorý zaisťuje trvale dostatočné vetranie a bráni priamemu vplyvu vetrov, slnko s dostatočnou priepustnosťou svetla, má tiež úžasnú absorbciu vonkajšieho zvuku ako môžete sami vidieť a hlavne si vypočuť v našom krátkom videusystém megakociek – cenovo a časovo úsporné riešenie základov a stienantikondenzačný systém DROP-STOP, ktorý obmedzuje odkvapkávanie kondenzátupresahy strechy až do 7 m bez podpory

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...