Search
Dopyty

Priemyselné haly s administratívou

Skôr, než sa pustíte do projektu a následnej výstavby výrobnej, skladovej či administratívnej haly, mali by ste si vždy položiť rad zásadných otázok, ktoré môžu významne ovplyvniť podobu ich vnútorných priestorov. Tieto otázky by sa mali vzťahovať k:

 • druhu výroby alebo montážnych liniek;
 • priestorom a rozmiestneniu technologického vybavenia a potrebných výrobných medziskladov;
 • množstvu skladovacích priestorov, typu vybavenia a druhu manipulácie na vstupe a výstupe;
 • logistike vstupných surovín a produktov na výstupe;
 • logistike vnútri výroby;
 • kapacite a umiestneniu kancelárskych priestorov či zázemiu pre zamestnancov.

Priestory v hale a nadväzujúce priestory vnútri musia byť usporiadané prehľadne, logicky a ekonomicky tak, aby nedochádzalo k zbytočnému pohybu zamestnancov, či plytvaniu výrobnými plochami.

Do úvahy je potrebné brať aj to, či bude hala v budúcnosti schopná pojať prípadné navýšenie kapacít, personálnych, technologických, výrobných a skladových, prípadne, ako zložité by bolo prispôsobiť ju prichádzajúcim inovačným trendom, bez ktorých sa úspešná výroba nezaobíde. A v neposlednom rade majte na pamäti bezpečnostné a hygienické požiadavky, ktoré každý výrobný proces musí striktne spĺňať.

Borga je nielen stavebnou spoločnosťou, ale predovšetkým aj výrobcom. Naša nová výrobná hala je sama o sebe ukážkou moderného riešenia umiestnenia výroby, skladovania a administratívy do jedného objektu. Spomenieme len niekoľko zásadných parametrov našej haly, a to:

 • Samotná veľkosť haly 38 x 120 x 8. Na rôznych stranách haly až 6metrové presahy prispôsobené  logistike.
 • Nutnosť vhodnej tepelnej temperácie v hale podľa toho, kde ju vykonávame (či ide o časť výrobnú, skladovaciu alebo administratívnu).
 • Zaistenie individuálneho osvetlenia jednotlivých priestorov, požiarne zabezpečenie zodpovedajúce prevádzke, a napríklad aj dodržiavanie vhodnej mikroklímy a čistoty v lakovni a sušiacej linke, ktoré sú súčasťou haly.
 • Zároveň sú v hale umiestnené priestory s rôznym využitím a vybavením:
  • Administratívne priestory s medziposchodím, radom oddelených kancelárií a spoločných priestorov.
  • Výroba je rozdelená na niekoľko samostatných oddelení a sektorov (sklad vstupných materiálov a rad medziskladových priestorov, montážnej linky na delenie materiálov, 2 robotické zváracie linky, dokončenie, lakovňa a podobne) s niekoľkými žeriavmi, zakomponované sú aj kancelárie slúžiace výrobe.
  • Sklady vstupného materiálu a medzisklad hotových výrobkov.
  • Rampy a priestory na nákladku a vykládku.
  • Zázemie pre zamestnancov so šatňami, spoločnými priestormi, jedálňou a umývarňami.

Borga je pre Vás vhodným partnerom nielen preto, že takúto halu sama prevádzkuje, ale hlavne pre svoje dlhoročné skúsenosti s podobnými typmi projektov. Máme pod kontrolou celý priebeh realizácie od definovania zámeru s pomocou skúsených obchodných zástupcov, cez vlastnými projektantami a statikmi riešenou dokumentáciou k hale vrátane tej výrobnej a montážnej, vlastnú výrobu oceľových rámov a ďalších častí primárnej a sekundárnej konštrukcie vrátane opláštenia, až po rýchlu montáž našimi preškolenými a skúsenými montážnymi tímami.

NAJVÄČŠIE VÝHODY

 • 40 rokov skúseností.
 • Rýchly termín dodania a montáže s garanciou dodržania ceny.
 • Vlastný unikátny konštrukčný systém s veľkými možnosťami riešení šitých na mieru.
 • Kontrola nad celým výrobným reťazcom zaručuje kvalitné prevedenie.
 • Príprava na budúce predĺženie či rozšírenie haly.

 

  Dopyt

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...