Search
Dopyty

Rekonštrukcie

Rekonštrukcie sú pre Borgu dlhodobou aktivitou, logicky nadväzujúcou na to, že sme výrobcovia, máme vlastný stavebný systém vyvinutý a spravovaný našimi statikmi a projektantmi a haly sami staviame.

Cieľom je nájsť ekonomicky výhodné, efektívne a dlhodobé riešenie

Za sebou máme už celý rad realizácií, počínajúc jednoduchou výmenou strešnej krytiny či opláštenia, až po komplikované projekty zahŕňajúce, napríklad ukotvenie sekundárnej nosnej konštrukcie do starých betónových nosných rámov s montážou izolovaného opláštenia zo sendvičových panelov, alebo úplnú výmenu nosnej strešnej konštrukcie a následnú montáž izolovaného strešného plášťa na halu s plochou 1000 m2. A to všetko pri zachovaní starých oporných stien a pôvodných betónových podláh.

Vždy sa snažíme nájsť pre investora zodpovedajúce riešenie. Spoločne hľadáme to najvhodnejšie, a to nielen z pohľadu ceny, kde sa pokúsime, napríklad využiť staré nosné konštrukcie, oporné steny a stavebné prvky z pôvodnej budovy. Taktiež sa vždy zameriavame na presnú definíciu zámeru a jeho prevedenie, ktoré umožní zaradiť rekonštrukciu do odpisovej skupiny, dovoľujúcej zrýchlené odpisovanie v prípade opravy. Ďalej pomáhame obmedziť byrokratické zaťaženie v prípade rozsahu stavebného povolenia a podobne.

Napište nám!

Typy realizovaných rekonštrukcií

 1. Výmena strešnej krytiny s prípravou na fotovoltaické panely.
 2. Výmena strešnej krytiny a stenového opláštenia za novú ľahkú strešnú a stenovú krytinu Borga, alebo za izolovaný systém (Borga skladaný plášť, sendvičové panely) bez zásahu do nosnej konštrukcie strechy a stien.
 3. Nahradenie a zosilnenie sekundárnej nosnej konštrukcie strechy a stien a výmena súčasného opláštenia za nové opláštenie neizolovanej (stenovej a strešnej krytiny Borga) alebo izolovanej (Borga skladaný plášť, sendvičové panely).
 4. Úplné nahradenie primárnej nosnej konštrukcie strechy a stien a montáž nového opláštenia neizolovaného (stenové a strešné krytiny Borga) alebo izolovaného (Borga skladaný plášť, sendvičové panely).
 5. Montáž nového opláštenia (strešné a stenové profily Borga) na existujúce betónové objekty kotvené do už existujúcich stien.
 6. Rekonštrukcia betónových hál, kde sa spraví výmena sekundárnej nosnej konštrukcie a montáž nového opláštenia neizolovaného (stenové a strešné krytiny Borga) alebo izolovaného (Borga skladaný plášť, sendvičové panely).

Množtvo rekonštrukcií je v skutočnosti mixom vyššie uvedených variánt. Zásadná je preto obhliadka vlastného objektu našim pracovníkom, posúdenie uskutočniteľnosti a definovanie ďalších krokov umožňujúcich správne rozhodnutie, vedúce neskôr k vlastnej bezpečnej realizácii. Musíme, samozrejme, tiež upozorniť na to, že nie na všetkých objektoch je možné rekonštrukciu úspešne vykonať, a to z dôvodov ako technických či bezpečnostných, tak aj z finančných: rekonštrukcia by jednoducho často stála viac, než výstavba novej haly.

To všetko Vám môže BORGA ponúknuť vďaka tomu, že máme pod kontrolou celý projektový reťazec

 • Sme výrobcovia a predajcovia ľahkých strešných a stenových krytín, ako napríklad trapézových plechov či krytiny v tvare tašky Elegant.
 • Sme výrobcovia rôznych typov rámových konštrukcií, ktoré umožňujú vyriešiť rôzne zaťažovacie stavy, pričom nie sme viazaní definovanými modulmi rozstupov rámov. Vieme zakomponovať rôzne výšky stĺpov či asymetrické umiestnenie kotvenia, ktoré prispôsobíme konkrétnym požiadavkám a potrebám, a ktoré zároveň optimalizujeme v závislosti na zaťaženie a lokálnych podmienkach.
 • Sme výrobcovia množstva prvkov sekundárnej konštrukcie a špeciálnych profilov umožňujúcich zakomponovať rôzne priestupy a priechody, ako napríklad okná, dvere či vráta, vetracie a bezpečnostné prvky a iné.
 • Máme vlastné vyskúšané systémové riešenia jednotlivých detailov vďaka Borga stavebnému systému, ktorý je optimalizovaný našimi statikmi a projektantmi a preverený skutočnými realizáciami.
 • Máme skúsených projektových manažérov a montážne tímy dlhodobo pracujúce s našim systémom, ktorí už realizovali celý rad rekonštrukcií.
Kontaktujte nás!
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...