Search

Zastrešenie slamy, sena, silážnych jám, hnojiska a poľnohospodárskej techniky

Využitie otvorených hál v poľnohospodárstve má svoju tradíciu. Tieto haly často slúžia po celý rok, avšak v každom ročnom období niečomu inému. Otvorené haly predstavujú lacné a dostatočné riešenie, ktoré možno rýchlo postaviť bez nákladných zemných prác potrebných pre založenie vlastnej haly.

Zastrešenie má široké uplatnenie a využíva sa napríklad pre:

  • skladovanie poľnohospodárskych plodín.
  • skladovanie slamy, sena (často sa využívajú uzavreté skladovacie haly).
  • zakrytie silážnych a senážnych jám.
  • zakrytie hnojiska.
  • parkovanie techniky.

Referencie

 

Otvorené haly poskytujú ochranu proti priamemu slnku, dažďu a snehu. Používajú sa tam, kde nevadí prirodzená vzdušná vlhkosť, a tam, kde je požadované prirodzené vetranie.

U niektorých otvorených hál je stenové opláštenie napríklad len na niekoľkých stenách alebo je nahradené špeciálnymi sieťami, ktoré umožňujú meniť plochu zakrytia stien podľa potreby: napríklad ich vytiahnutím možno halu otvoriť, alebo naopak v prípade zlých klimatických podmienok, v závislosti na priedušnosti siete je možné na 80% uzavrieť. Častý je tiež vyšší sklon strechy vrátane väčšej hrebeňové štrbiny.

Pre tieto haly je typické jednoduché a lacné riešenie povrchu podlahy od zhutnenej štrkovej plochy pod zastrešením bez oporných múrov až po rôzne spevnené plochy.

Otvorené haly často disponujú opornými múrmi, ktoré sú vzhľadom k využitiu rôzne vysoké a najčastejšie postavené z liateho betónu, hotových prefabrikátov ( “legokociek”) alebo strateného debnenia. Borga vykonala už niekoľko realizácií s konštrukciou umiestnenou na tieto betóny v rôznych výškach. Toto riešenie šetrí investorovi veľa času a peňazí tým, že nemusí robiť zemné práce potrebné na kotvenie oceľovej haly a samotného múru, navyše je možné stavať kontinuálne.

Haly, ktoré sa prispôsobia vašim potrebám

Nezriedka sa v budúcnosti objaví potreba skladovať v hale iné predmety a objemy, pre ktoré pôvodne nebola plánovaná skladovacia kapacita. Haly spoločnosti Borga môžu ponúknuť riešenie, už dnes môžeme do súčasného riešenia zakomponovať prípravné prvky pre budúce predĺženie či rozšírenie haly.

Výhody jedinečného konštrukčného systému spoločnosti Borga

  • Rýchly termín dodania a montáže.
  • Komunikácia priamo s výrobcom a projektantom haly.
  • Rozmery haly, ktoré je možné voliť na milimetre presne podľa vášho želania (šírka, dĺžka, výška, svetlá výška, sklon strechy).
  • Možnosť postaviť halu svojpomocne podľa montážnej dokumentácie, dodanej spolu s vyrobenou halou.

 

  DOPYT

 

 

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...