Borga
Search

Poľnohospodárske skladovacie haly

Poľnohospodárske skladovacie haly slúžia najčastejšie v dobe zberu k dočasnému, alebo v niektorých prípadoch aj celoročnému, uloženiu širokej palety poľnohospodárskych produktov, či napríklad k parkovaniu poľnohospodárskej techniky. Konkrétnejšie sú využíváné, napríklad k:

 • dočasnému (v čase zberu) či celoročnému uskladneniu poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny;
 • uloženie krmív, slamy a iných podstielok;
 • parkovanie a garážovanie traktorov, kombajnov, kultivátorov a ďalších strojov a príslušenstva či inej poľnohospodárskej techniky;
 • dočasnému (v čase zberu) či celoročnému umiestneniu jednoduchých baliacich a triediacich liniek;
 • vytvorenie zázemia pre obsluhu a zamestnancov.

Vo svojom princípe funguje skladovacia hala ako ochranný obal pre predmety a majetok, ktoré svojou hodnotou mnohonásobne prevyšujú vlastnú hodnotu obalu, teda haly. Výhodou je, že zatiaľ čo skladovaný obsah sa môže ľubovoľne meniť, hala poslúži desiatky rokov.

Každá skladovacia hala musí spĺňať rozdielne požiadavky na skladovanie a logistiku skladovaných predmetov. Častou požiadavkou je dobré odvetrávanie a prípadne možnosť dosušenia, či vytvárania vhodnej vnútornej klímy. Dôležité je tiež – ako napokon v každom sklade – vziať do úvahy nároky na manipuláciu s uskladneným tovarom a údržbu priestoru, prípadne celej haly. Z týchto dôvodov musí budova rešpektovať rad potrieb a obmedzení. V neposlednom rade musí hala odpovedať legislatívnym normám, napríklad, tým hygienickým, bezpečnostným alebo požiarnym. Nie každý typ haly je preto na dané zámery vhodný. Naši obchodní zástupcovia s mnohoročnou praxou Vám s vymedzením výšky zmienených požiadavok a potrieb ochotne pomôžu.

Haly, ktoré sa jednodnucho a rýchlo prispôsobia Vašim potrebám

Haly spoločnosti Borga ponúkajú riešenia, pri ktorých môže skladovacia kapacita po rokoch dokonca aj narastať podľa Vašich nových potrieb a finančných možností. Konštrukcia našich hál totiž umožňuje ich jednoduché budúce predĺženie či rozšírenie. Pokiaľ budete potrebovať väčšiu skladovaciu kapacitu, ale veľkosť pozemku Vám to neumožňuje, ponúka sa aj riešenie v podobe pridania medziposchodia, ktoré je možné jednoducho zakomponovať do konštrukcie, pokiaľ to, samozrejme, typ tovaru, produktu či komodity umožňuje.

Naša dlhodobo vyvíjaná unikátna rámová konštrukcia má štíhly tvar a dovoľuje maximálne využitie celého vnútorného priestoru. Náš rám umožňuje, na rozdiel od priehradového nosníka, využiť aj priestor pod strechou haly, kde je najväčšia svetlá výška a nie je teda potrebné zbytočne zvyšovať výšku haly, napríklad preto, aby nákladné auto mohlo vyklopiť korbu.

Z dlhodobej skúsenosti odporúčame využiť príklady vyskúšaných a zákazníkmi často využívaných riešení, ktoré mnohonásobne zvyšujú úžitkovú hodnotu neizolovaných skladových hál:

 • Oporné steny v celej hale alebo len jej častí do požadovanej výšky.
 • Zväčšenie zastrešenej plochy vďaka presahu strechy, pričom náš konštrukčný systém umožňuje dĺžku presahu až do 6 m bez podperného stĺpa (je možné využiť, napríklad ako parkovisko alebo sklad).
 • Obmedzenie tvorby kondenzátu zo vzdušnej vlhkosti na spodnej strane strešného plechu pomocou aplikácie antikondenzačnej textílie (systém Drop-stop) a núteným vetraním pomocou vetracích turbín.
 • Zaizolovanie časti haly (môže slúžiť, napríklad ako kancelária alebo sklad predmetov, ktoré vyžadujú stálejšiu teplotu okolia), alebo naopak otvorenie jedného či viacerých polí vynechaním stenového opláštenia (je možné využiť ako nakladaciu plochu alebo zastrešenie priestoru).
 • Zaistenie denného osvetlenia presvetľovacími pásmi.

Výhody jedinečného konštrukčného systému spoločnosti Borga

 • Rýchly termín dodania a montáže.
 • Komunikácia priamo s výrobcom haly.
 • Rozmery haly, ktoré je možno voliť presne podľa Vášho priania (šírka, dĺžka, výška, svetlá výška, sklon strechy).
 • Rámová konštrukcia s veľkou svetlou výškou.
 • Voliteľná vzdialenosť rámov.
 • Rám umožňujúci šírku haly do 45 m bez nutnosti použitia vnútorných podperných stĺpov.
 • Strešný trapézový plech v štandardnej hrúbke 0,6 mm s možnosťou systému Drop-stop.
 • Možnosť výberu rôznych typov vrát (posuvné, sekčné, skládacie, rolovacie, a tak ďalej) voliteľných rozmerov a počtov krídel.
 • Možnosť postaviť halu svojpomocne podľa montážnej dokumentácie, dodanej spolu s vyrobenou halou.

 

  dopyt

 

Nebola nájdená žiadna zhoda "{{query}}", zadajte prosím iný hľadaný výraz
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...