Search

ROZUMNÉ RIEŠENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ SKLADOVACEJ HALY

V období zberu a v čase po ňom slúžia poľnohospodárske skladovacie haly najčastejšie k dočasnému alebo celoročnému uskladneniu radu plodín a ďalších poľnohospodárskych produktov, prípadne sú tiež využívané na parkovanie poľnohospodárskej techniky.

Konkrétnejšie sa medzi najbežnejšie spôsoby využitia radí:

  • dočasné (počas zberu) alebo celoročné uskladnenie poľnohospodárskych plodín, ovocia a zeleniny.
  • celoročné uloženie krmív, slamy, sena.
  • parkovanie a garážovanie traktorov, kombajnov, kultivátorov, ďalších strojov a príslušenstva, či inej poľnohospodárskej techniky.
  • dočasné (počas zberu) či celoročné umiestnenie jednoduchých baliacich a triediacich liniek.
  • vytvorenie zázemia pre obsluhu a zamestnancov.

Zjednodušene možno povedať, že skladovacia hala slúži ako ochranný obal pre predmety a majetok, ktoré svojou hodnotou mnohonásobne prevyšujú vlastnú hodnotu tohto obalu, teda samotnej haly. Je však potrebné vziať do úvahy, že kým skladovaný obsah sa môže v čase ľubovoľne meniť, hala bude slúžiť desiatky rokov.

 

 Reference

 

Poľnohospodárska skladovacia hala musí splniť rozdielne požiadavky podľa toho, čo v nej skladujeme, a akú manipuláciu vo vnútri i okolo haly používame. Ak slúži hala napríklad na uskladnenie slamy, sena, krmovín, obilnín a iných plodín, je nutné priestory vo vnútri dobre odvetrávať a umožniť tak prirodzené alebo nútené dosúšanie. Prípadne je potrebné vytvoriť vhodnú vnútornú klímu. K tomu v niektorých prípadoch postačí mať haly bez stenového opláštenia, teda iba zastrešené.

Z našej skúsenosti odporúčame zvážiť riešenia, ktoré sú vyskúšané a hojne využívané zákazníkmi, a ktoré mnohonásobne zvyšujú úžitkovú hodnotu neizolovaných skladovacích hál. Patria medzi ne napríklad:

  • Oporné múry v celej hale alebo len jej časti do požadovanej výšky a pevnosti. Naši montéri vedia na tieto múry halu ukotviť a šetriť tak vaše peniaze.
  • Zväčšenie zastrešenej plochy pomocou bočných a čelných presahov strechy. Náš konštrukčný systém umožňuje dĺžku bočného presahu až do 8 m bez podperného stĺpu (možno využiť napríklad ako sklad slamy a iných poľnohospodárskych plodín alebo ako parkovisko).
  • Obmedzenie tvorby kondenzátu zo vzdušnej vlhkosti na spodnej strane strešného plechu pomocou aplikácie antikondenzačnej textílie (systém Drop-stop) a núteným vetraním pomocou vetracích turbín a perforovaných plechov.
  • Zaizolovanie časti haly (môže slúžiť napríklad ako kancelária či sklad predmetov, ktoré vyžadujú stálejšiu teplotu okolia), alebo naopak otvorenie jedného alebo viacerých polí vynechaním stenového opláštenia (možno využiť ako nakladaciu plochu alebo zastrešenie priestoru).
  • Zaistenie denného osvetlenia presvetľovacími pásmi alebo použitím perforovaných plechov.

 

Dopyt

 

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...