Search
Dopyty

Ako postupovať

Získajte vstupné informácie pre vypracovanie cenovej ponuky 

  • Zašlite nám tieto podklady – pôdorys posledného podlazia, pôdorys krovu, rezy a podhľady.
  • V prípade že projekt nemáte, prídeme k Vám, stavbu zameriame a všetko s Vami nezáväzne prekonzultujeme.
  • Zadarmo vypracujeme nezávätnú cenovú ponuku vrátane trojrozmerného mdoelu strechy a pokúsime sa s Vami nájsť kvalitatívne a ekonomicky navhodnejšie riešenie.
  • Pomôžeme Vám s posúdením objektu z pohľadu vhodnosti navrhovanéhho riešenia a dáme podklady potřebné k tomuto posúdeniu (statika krovov).

Dohodnite sa na vykonanie (vrátane pripravenosti stavby z Vašej strany), cene a termínoch

  • Zašleme návrh zmluvy o dielo, kde budú definované všetky podmienky vykonania diela. Bežné dodacie lehoty sú 4-6 týždňov od podpisu zmluvy, v závislosti na ročnom období a rozsahu diela.

Vykonáme výstavbu v rozsahu ponuky a uzavretej zmluvy o dielo, v dohodnutých termínoch. Po dokončení diela:

  • stavbu upraceme a dovezieme všetok odpad na zmluvnú skládku,
  • stavbu odovzdáme na základe preberacieho protokolu,
  • po uhradení všetkých faktúr odovzdáme všetky záručné listy na dodané materiály, vyhlásenie o zhode, certifikát systému riadenia výroby a statický výpočet (u väzníkov),
  • na práce poskytujeme záruky 5 rokov v závislosti na zvolenom materiálovom a technickom riešení strechy. Na materiály sú poskytované záruky v súlade s podmienkami výrobcu.

 

DOPYT

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...