Borga
Search
 • The steel frames in our buildings are unique | BORGA

Oceľové rámy spoločnosti Borga sú inovatívne a atraktívne

Rámy stavieb spoločnosti Borga pozostávajú z našich jedinečných oceľových rámov. Náš konštrukčný oceľový rám sme vyvíjali a vylepšovali počas dlhej doby v spolupráci so švédskym technickým inštitútom a to je jeden z dôvodov, ktorý nám v spojení s robotickou výrobou umožňuje tvrdiť, že naše riešenie je jedno z najpokrokovejších riešení rámov na trhu.

Vlnovitá nosná časť a premenlivá výška rámu Borga dodávajú Vašej budove jedinečný vzhľad spoločne s množstvom ďalších výhod tohto výrobku, ako je nízka hmotnosť při vysokej pevnosti, kedy výpočet je vykonaný v súlade s normou EUROCODE. Vďaka tejto optimalizácii dosahujeme pre Vás nízkych nákladov a dobré ceny. Najnovším doplnkom našej inovatívnej sady rámov je náš rovný profil s vlnovitým rebrom používaný ako primárny aj sekundárny prvok konštrukcie haly.

Oceľové rámy spoločnosti Borga sú k dispozícii v rôznych variantoch spĺňajúcich potreby vo všetkých oblastiach použitia. Výroba, ktorá je certifikovaná podľa EN 1090, prebieha v našom vlastnom automatizovanom závode v Poľsku.

Pozrite si našu kompletnú aktuálnu ponuku rámov (viz. Oceľové rámy, strana 2)

 

Náš napredávanejší rám SKARA

Náš najbežnejší a napredávanejší oceľový rám je Skara. Možno ho nájsť vo všetkých typoch hál a je vhodný pre poľnohospodárstvo, jazdecké športy, rôzne typy skladov a ďalšie typy hál, kde je nutný vzdušný interiér.

Všetky haly sú vystavené přirodzenému vplyvu snehu a vetru. Konštrukcia rámu je veľmi dôležitá pre odolnosť voči tomuto zaťaženiu.

 

 

 

Nový náterový systém

Počas jari 2020 začala spoločnosť Borga ponúkať a aplikovať nový náterový systém oceľovej konštrukcie, ktorý je oveľa odolnejší a šetrnejší k životnému prostrediu.

Prednosti produktu

 • Lepšia odolnosť
 • Ekologická šetrnosť  „Eco-friendly“
 • Predĺžená záruka

Nový polyurea náterový „Systém Borga“ bol vyvinutý v spoluprácii s popredným výrobcom priemyselných náterových hmôt Hempel®. Nový náterový systém má oproti iným systémom niekoľko výhod. Okrem iného je jeho povrch extrémne odolný voči mechanickému poškodeniu. To znamená menej drobných mechanických poškodení vzniknutých dopravou a samotnou montážou oceľovej konštrukcie.

 

Ekologická šetrnosť nového systému Borga vychádza z procesu výroby, pri ktorom sa uvoľňuje oveľa menej prchavých organických zlúčenín ako u výroby tradičných polyuretánových farieb. Inými slovami, oceľová hala Borga Vám pomôže splniť ciele Vašej firmy v oblasti udržateľnosti.

Lepšia odolnosť proti korózii = dlhšia životnosť oceľovej konštrukcie

 

Štandardné farby

 

Trieda korózie
Korózna agresivita
Vnútorna
Vonkajšia
Oblasť použitia
C1
Veľmi nízká
Vykurované priestory s nízkou relatívnou vlhkosťou a nevýznamným znečistením
Suché alebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostredie s veľmi malým znečistením a dobou odvlhčenia
Kancelárie, školy, obchody, hotely
C2
Nízká
Nevykurované priestory s meniacou sa teplotou a relatívnou vlhkosťou, malou frekvenciou kondenzácie a malým znečistením
Mierne klimaticé pásmo, atmosférické prostredie s malým znečistením (SO2< 5µ/m³), napríklad vidiecke oblasti, malé mestá. Suché alebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostredie s krátkou dobou odvlhčenia
Sklady, jazdiarne s normálnym použitím, chladiarenské sklady
C3
Stredná
Priestory so strednou početnosťou kondenzácie a stredným znečistením z výrobných procesov
Mierne klimatické pásmo, atmosférické prostredie so stredným znečistením (SO2: 5µ/m³) alebo s určitým vplyvom choridov, napríklad mestské oblasti, pobrežné oblasti s malou depozíciou chloridov. Subtropické a tropické klimatické pásmo, atmosférické prostredie s malým znečistením.
Potravinárske závody, práčovne, pivovary, mliekarne
C4
Vysoká
Priestory s veľkou frekvenciou kondenzácie a veľkým znečistením z výrobných procesov
Mierne a subtropické klimatické pásmo, atmosférické prostredie s veľmi vysokým znečistením (SO2: 5µ/m³) a/alebo s významným vplyvom chloridov, například priemyselné oblasti, pobrežné oblasti, kryté miesta na pobreží
Priemyselné závody, plavárne

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia

Rám, ktorý je široko používaný v priemyselných halách s nízkym sklonom strechy a väčším rozpätím. Možnosť prípravy pre žeriavovú dráhu.

 • Rozpätie šírky: 20-40m
 • Štandardné sklony strechy: 7°
 • Spôsob kotvenia: Votknutie do základu
Riga

Nákladovo efektívne konštrukcie, kde sú používané za tepla valcované profily alebo naše vlastné IPB profily. Vhodné najmä pre menšie typy hál.

 • Rozpätie šírky: 8-15m
 • Štandardné sklony strechy: 15°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové alebo votknutia do základu
Brno

Rám, ktorý umožňuje rovný podhľad v halách s menšími rozpätiami.

 • Rozpätie šířky: 8-20 m
 • Štandardné sklony strechy: 5-7°
 • Spôsob kotvenia: Votknutie do základu
Vilnius

Rám pre haly s pultovou strechou, ako sú sklady, garáže alebo jednoduchšie výrobné haly

 • Rozpätie šírky: 10-25 m
 • Štandardné sklony strechy: 7°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové
Uddevalla

Rám s vysokým sklonom strechy pre haly s veľkým rozpätím.

 • Rozpätie šírky: 35-50m
 • Štandardné sklony strechy: 15° a viac
 • Spôsob kotvenia: Votknuté do základu
Skara

Náš najuniverzálnejší rám, ktorý je k dispozícii v rôznych verziách rozpätí a výšky haly.

 • Rozpätie šírky : 15-35 m
 • Štandardné sklony strechy: 7° , 15° alebo 20°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové
Open web

Rám, ktorý je široko používaný v skladových a priemyselných halách s nízkym sklonom strechy a väčším rozpätim. Jedná sa o priehradový väzník uložený na stľpoch z valcovanej ocele.

 • Rozpätie šírky: 20-60m
 • Štandardné sklony strechy: 7°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové alebo votknutia do základu
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Zobraziť viac {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...