Borga
Search
 • The steel frames in our buildings are unique | BORGA

Oceľové rámy spoločnosti Borga sú inovatívne a atraktívne

Rámy stavieb spoločnosti Borga pozostávajú z našich jedinečných oceľových rámov. Náš konštrukčný oceľový rám sme vyvíjali a vylepšovali počas dlhej doby v spolupráci so švédskym technickým inštitútom. Je to jeden z dôvodov, ktorý nám v spojení s robotickou výrobou umožňuje tvrdiť, že naše riešenie je jedno z najpokrokovejších riešení rámov na trhu.

Vlnovitá nosná časť a premenlivá výška rámu Borga dodávajú vašej budove jedinečný vzhľad spoločne s množstvom ďalších výhod tohto výrobku, ako je nízka hmotnosť, vysoká pevnosť a tým celkovo dobrá hospodárnosť. Najnovším doplnkom našej inovatívnej sady rámov je náš rovný profil s vlnovitým rebrom používaný ako primárny aj sekundárny prvok konštrukcie haly.

Oceľové rámy spoločnosti Borga sú k dispozícii v rôznych variantoch spĺňajúcich všetky potreby a sú dostupné vo väčšine farieb škály RAL. Výroba prebieha v našom vlastnom automatizovanom výrobnom závode v Poľsku.

Pozrite si našu kompletnú aktuálnu ponuku rámov.

Rámy spoločnosti Borga sú vyvinuté a navrhnuté v súlade s normou EUROCODE.

 

Trieda korózie
Korózna agresivita
Vnútorna
Vonkajšia
Oblasť použitia
C1
Veľmi nízká
Vykurované priestory s nízkou relatívnou vlhkosťou a nevýznamným znečistením
Suché alebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostredie s veľmi malým znečistením a dobou odvlhčenia
Kancelárie, školy, obchody, hotely
C2
Nízká
Nevykurované priestory s meniacou sa teplotou a relatívnou vlhkosťou, malou frekvenciou kondenzácie a malým znečistením
Mierne klimaticé pásmo, atmosférické prostredie s malým znečistením (SO2< 5µ/m³), napríklad vidiecke oblasti, malé mestá. Suché alebo chladné klimatické pásmo, atmosférické prostredie s krátkou dobou odvhčenia
Sklady, jazdiarne s normálnym použitím, chladiarenské sklady
C3
Stredná
Priestory so strednou početnosťou kondenzácie a stredným znečistením z výrobných procesov
Mierne klimatické pásmo, atmosférické prostredie so stredným znečistením (SO2: 5µ/m³) alebo s určitým vplyvom choridow, napríklad mestské oblasti, pobrežné oblasti s malou depozíciou chloridov. Subtropické a tropické klimatické pásmo, atmosférické prostredie s malým znečistením.
Potravinárske závody, práčovne, pivovary, mliekarne
C4
Vysoká
Priestory s veľkou frekvenciou kondenzácie a veľkým znečistením z výrobných procesov
Mierne a subtropické klimatické pásmo, atmosférické prostredie s veľmi vysokým znečistením (SO2: 5µ/m³) a/alebo s významným vplyvom chloridov, například priemyselné oblasti, pobrežné oblasti, krytá miesta na pobreží
Priemyselné závody, plavárne

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia

Rám, ktorý je široko používaný v priemyselných halách s nízkym sklonom strechy a väčším rozpätím. Možnosť prípravy pre žeriavovú dráhu.

 • Rozpätie šírky: 20-40m
 • Štandardné sklony strechy: 7°
 • Spôsob kotvenia: Votknutie do základu
Riga

Nákladovo efektívne konštrukcie, kde sú používané za tepla valcované profily alebo naše vlastné IPB profily. Vhodné najmä pre menšie typy hál.

 • Rozpätie šírky: 8-15m
 • Štandardné sklony strechy: 15°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové alebo votknutia do základu
Brno

Rám, ktorý umožňuje rovný podhľad v halách s menšími rozpätiami.

 • Rozpätie šířky: 8-20 m
 • Štandardné sklony strechy: 5-7°
 • Spôsob kotvenia: Votknutie do základu
Vilnius

Rám pre haly s pultovou strechou, ako sú sklady, garáže alebo jednoduchšie výrobné haly

 • Rozpätie šírky: 10-25 m
 • Štandardné sklony strechy: 7°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové
Uddevalla

Rám s vysokým sklonom strechy pre haly s veľkým rozpätím.

 • Rozpätie šírky: 35-50m
 • Štandardné sklony strechy: 15° a viac
 • Spôsob kotvenia: Votknuté do základu
Skara

Náš najuniverzálnejší rám, ktorý je k dispozícii v rôznych verziách rozpätí a výšky haly.

 • Rozpätie šírky : 15-35 m
 • Štandardné sklony strechy: 7° , 15° alebo 20°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové
Open web

Rám, ktorý je široko používaný v skladových a priemyselných halách s nízkym sklonom strechy a väčším rozpätim. Jedná sa o priehradový väzník uložený na stľpoch z valcovanej ocele.

 • Rozpätie šírky: 20-60m
 • Štandardné sklony strechy: 7°
 • Spôsob kotvenia: Kľbové alebo votknutia do základu
Nebola nájdená žiadna zhoda "{{query}}", zadajte prosím iný hľadaný výraz
Prosím čakajte, vyhľadávam "{{query}}" ...